MU Online | TEST: 26/08 - OPEN: 27/08

[Đóng lại]
Tổng hợp thời gian các sự kiện diễn ra trong Game!
Tên Sự Kiện Nơi Diễn Ra Giờ Diễn Ra Đếm Ngược
Hỗn Nguyên Lâu Server 2 10:00
Binh đoàn phù thủy Server 2,3 10:15
Boss Vàng Server 2,3 10:30
Quảng Trường Quỷ Server 2,3 11:00
Huyết Lâu Server 2,3 11:30
Huyết Long Tấn Công Server 2,3 12:00
Binh đoàn thỏ ngọc Server 2,3 12:00
Tử Chiến Kundun Server 2 12:30
Team Vs Team All Server 21:40

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BQT MU Online | TEST: 26/08 - OPEN: 27/08!