MU Online | TEST: 26/08 - OPEN: 27/08

[Đóng lại]
Tổng hợp thời gian các sự kiện diễn ra trong Game!
Tên Sự Kiện Nơi Diễn Ra Giờ Diễn Ra Đếm Ngược
Huyết Lâu Server 2,3 15:30
Huyết Long Tấn Công Server 2,3 16:00
Hỗn Nguyên Lâu Server 2 18:00
Binh đoàn phù thủy Server 2,3 18:15
Boss Vàng Server 2,3 18:30
Quảng Trường Quỷ Server 2,3 19:00
Binh đoàn thỏ ngọc Server 2,3 21:00
Tử Chiến Kundun Server 2 21:30
Team Vs Team All Server 21:40

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BQT MU Online | TEST: 26/08 - OPEN: 27/08!